NSPK

 

NSPK-styrelse

Ordförande :
Rune Andersson
076-8378116
rune.andersson.centern@gmail.com


Vice Ordförande:
Mats Olsson
070-3200365

Sekreterare:

VAKANT

Kassör:

Göran Lindahl

070-5780218
f-gl@hotmail.com 

Övrig styrelse: 

Jan Larsson             070-3477072

Linnéa Andersson 076-1954768

1st vakant plats

Valberedning:

Camilla Göransson 073-9761095 (sammankallande)

Stefan Pettersson   070-5193550

 

 

Tävlingsfrågor:

Camilla Göransson 073-9761095

Linnéa Andersson 076-1954768