NSPK

 

NSPK-styrelse

Ordförande :
Rune Andersson
076-8378116
rune.andersson.centern@gmail.com


Vice Ordförande:
Mats Olsson
070-3200365

Sekreterare:

Christoffer Larsson 073-8275665

Kassör:

Göran Lindahl

070-5780218
f-gl@hotmail.com 

Övrig styrelse: 

Jan Larsson             070-3477072

Bengt Håkansson

Christoffer Olsson

Valberedning:

Camilla Göransson 073-9761095 (sammankallande)

Stefan Pettersson   070-5193550